Natuur en Milieufederatie Flevoland sluit zich aan bij het convenant Toekomstbestendige Woningbouw

12 december 2023

Natuur en Milieufederatie Flevoland sluit zich aan bij het convenant Toekomstbestendige Woningbouw

23 november heeft de Natuur en Milieufederatie Flevoland het conventant Toekomstbestendig bouwen ondertekend. Tijdens het tweede event van Toekomstbestendig Bouwen hebben 10 nieuwe organisaties zich aangesloten, waaronder Triodos Bank, BAM Wonen en West-Friese
gemeenten. In het convenant staan ambitieuze afspraken, strenger dan de huidige wettelijke normen, zodat er sneller, goedkoper en duurzame woningen gebouwd kunnen worden. De werkgroep achter Toekomstbestendig Bouwen werkt eraan om van het convenant een landelijke norm te maken.

Inmiddels zijn er meer dan 120 organisaties die zich commiteren aan de ambities van toekomstbestendig bouwen. Het platform Toekomstbestendig Bouwen, een samenwerking van 4 provincies, startte vorig jaar. Toen al met 87 organisaties. Er zijn overheden, ontwikkelaars, bedrijven uit de financiële sector en belangengroepen aangesloten.

Nieuwe partners

De nieuwe partners die afgelopen donderdag op het podium stonden zijn divers en dragen allemaal op een belangrijke en eigen manier bij aan de woningbouw: Triodos Bank, Natuur en Milieufederatie Flevoland, BAM Wonen, Prefab Noord Veluwe, Unitura, gemeente Hoorn en gemeente Opmeer.

Convenant als landelijke norm

Vanuit gemeenten en marktpartijen in een aantal provincies kwam het signaal dat er grote behoefte was aan afspraken op het gebied van duurzame woningbouw. Bijvoorbeeld over circulariteit, natuurinclusief bouwen, klimaatadaptatie en energiegebruik. De opstellers van het convenant willen dat de afspraken over de woningbouwnormen, die nu in het convenant staan, gaan gelden als landelijke norm. Sinds dit jaar werken de convenantpartners daarom samen met het Rijk en verschillende andere stakeholders in de bouw aan een nieuwe landelijke standaard.

Platform helpt duurzamer bouwen

Met het ondertekenen van het convenant voegen de organisaties zich bij het platform Toekomstbestendig Bouwen. Dit platform helpt organisaties om de gemaakte afspraken te vertalen naar de praktijk. De lerende organisaties kunnen elkaar vinden, samen kennis delen en samen onderzoeken hoe er nog duurzamer kan worden gebouwd. Binnenkort komt er een nieuwe versie van het convenant.