Impactmeting Natuur en Milieufederaties

23 mei 2019

In 2018 hebben de Natuur en Milieufederaties gezamenlijk (NMF’s) 351 energie-initiatieven helpen opstarten, samengewerkt met 98 koploper bedrijven op het gebied van circulaire economie en 1703 adviezen gegeven over natuur of gebiedsontwikkeling aan lokale organisaties en burgers. Deze resultaten zijn terug te lezen in de Impactmeting 2018.

Ieder jaar voeren we een impactmeting uit. Onze stakeholders leveren een belangrijke bijdrage aan het onderzoek. Het afgelopen jaar hebben we de impactmeting toegepast op de drie hoofddoelen waar we aan werken: duurzame energie, circulaire economie en natuur & landbouw. We hebben daarbij ook gekeken hoe we met onze activiteiten bijdragen aan de Sustainable Development Goals.

Mooie rapportcijfers
Vast onderdeel van de impactmeting is een enquête onder de stakeholders over samenwerking met de NMF’s. Uit het onderzoek komt een positief beeld naar voren. Zo geven externe partijen de NMF’s een 8- voor hun rol als ondersteuner van maatschappelijke initiatieven en vinden alle stakeholders dat hun netwerk is vergroot door de activiteiten van de NMF’s. Voor de rol van belangenbehartiger van natuur en milieu geven de stakeholders de federaties ook een 8-.