Natuur geen prioriteit bij formatie, groene organisaties vrezen #negeerakkoord

Natuur geen prioriteit bij formatie, groene organisaties vrezen #negeerakkoord

Natuur geen prioriteit bij formatie, groene organisaties vrezen #negeerakkoord

 

 

 

 

In de natuur gaat er fundamenteel iets mis, maar in de Haagse binnenkamers ging het de afgelopen tijd niet één keer over natuur. Natuur- en milieuorganisaties vrezen daarom een ‘negeerakkoord’. We roepen vandaag in een advertentie in De Volkskrant formateurs op om de natuur niet langer te negeren: vergroen het regeerakkoord, maak geen #negeerakkoord.

Nergens in Europa staat de natuur zo onder druk als in Nederland. Geruisloos verdwijnen jaarlijks niet alleen zeldzame, maar ook heel gewone planten en dieren uit onze omgeving. Vele onderzoeken hebben dit al aangetoond. In het verslag van de formatiegesprekken lees je er niks over terug. Niet over de biodiversiteitscrisis en niet over de natuur als oplossing. Ook de Natuur en Milieufederaties vinden dit erg zorgwekkend.

Crisis op crisis
De crises waar we mee te maken hebben, stapelen zich op: de stikstofcrisis, de biodiversiteitscrisis, de klimaatcrisis en vermoedelijk straks ook nog een watercrisis. De afgelopen anderhalf jaar dwong de pandemie ons terug te gaan naar de basis. Dat hebben we gezien: natuurgebieden werden druk bezocht. Het belang van natuur is voor de Nederlander kraakhelder. Maar de Nederlander kan zelf geen wetten maken, geen natuur aanleggen, niet herstellen of beschermen. Daarvoor is een stevige overheid nodig met een sterke visie.

Tot nu toe ontbreekt een gedegen natuurbeleid. Wettelijke vastgestelde doelen worden niet gehaald. Ook in de bouwstenen voor een regeerakkoord door VVD en D66 staat niets over natuur of biodiversiteit. Natuur- en milieuorganisaties vrezen een ambitieloos ‘negeerakkoord’ waardoor de trieste staat waarin onze natuur verkeerd verder zal verslechteren.

Natuurherstel sleutel tot ontwikkeling
Ondertussen wordt keer op keer duidelijk dat spoedig natuurherstel nodig is om weer te kunnen bouwen aan de toekomst. Voor een robuuste transitie van landbouw en om de economie weer van het stikstofslot halen. Dan moet de natuur daadwerkelijk versterkt en beschermd worden.

Een nieuw kabinet heeft daarmee de sleutel in handen. Het is tijd dat formerende partijen in Nederland dit niet langer negeren. Elf natuur- en milieuorganisaties roepen daarom de onderhandelaars op natuur niet langer te negeren en de natuur en het herstel ervan hoog op de agenda te zetten.

Dit doen wij
De Natuur en Milieufederaties zetten zich in alle twaalf de provincies in voor een groene en duurzame toekomst. Wij roepen zowel landelijke als lokale beleidsmakers op om hun politieke agenda te vergroenen, bijvoorbeeld voor de Gemeenteraadsverkiezingen. Bekijk daarvoor dit pamflet met inspiratie voor een leefbare gemeente.

 

Pamflat