Netwerk Energieneutraal maant politiek tot meer stappen

Netwerk Energieneutraal maant politiek tot meer stappen

Netwerk Energieneutraal maant politiek tot meer stappen

 

 

 

 

Het Netwerk Energieneutraal heeft vandaag een manifest aangeboden aan de gemeenteraad van Noordoostpolder met een oproep om vaart te maken met het energieneutraal maken van de Noordoostpolder voor 2030.Ze pleiten voor meer werk aan de winkel voor het beperken van de energiebehoefte en meer vaart bij het opwekken van schone energie. NMFF werkt samen met het Netwerk.

Sander Eising (Mercatus) en Peter Brouwer (Energie Pioniers Noordoostpolder): “Met dit manifest roepen alle bedrijven en organisaties die zijn verenigd in het Netwerk Energieneutraal alle partijen op om te helpen met het beperken van de energiebehoefte en met het opwekken van schone energie”.

Rol gemeente in voorlichting en stimulering
Het Netwerk vraagt een veel steviger rol van gemeente Noordoostpolder in het stimuleren en voorlichten van haar inwoners en ondernemers over mogelijkheden in de energietransitie.

De afgelopen jaren hebben de Netwerk-partners diverse stappen gezet. Zoals grootschalige opwek van groene stroom met windmolens en zonneparken, project Energiek Nagele, geothermie glastuinders in Luttelgeest, aardgasvrij en energieneutraal maken van corporatiewoningen en de realisatie van postcoderoosprojecten.

Er zijn diverse projecten in ontwikkeling. Het Netwerk wil veel meer stappen zetten, maar ervaart in de praktijk uitdagingen en knelpunten waarbij ze de hulp van de gemeenteraad inroepen.

Natuur en Milieufederatie Flevoland
De energietransitie is een belangrijk onderwerp en de NMFF steunt de betrokken overheden en lidorganisaties in het streven om duurzame energie op te wekken in Flevoland. We vinden dat daarbij draagvlak, participatie en een goede landschappelijke inpassing belangrijk zijn.