Netwerkbijeenkomst ‘ Verduurzaming bestaande woningen ‘

29 oktober 2013

Op 28 oktober organiseerde Natuur- en Milieufederatie Flevoland een vervolgsessie op de netwerkbijeenkomst ‘Verduurzaming bestaande woningen’ die in september was gehouden. Bij de bijeenkomst in september hadden de aanwezen succesfactoren uit het veleden benoemd en daaruit kansen gedestileerd voor het heden en nabije toekomst. Deze kansen zijn 28 oktober verder besproken. De conclusie aan het eind van de bijeenkomst was tweeledig. Enerzijds is er veel animo voor een fysieke locastie waar aannemers en particullieren producten en duurzame toepassingen kunnen bekijken en advies kunnen krijgen. Anderzijds was er ook veel intersse in het Klimaatstraatfeest. Deze landelijke campagne neemt mensen op speelse wijze mee in de wereld van energie besparing. Als ondernemer kan je hier actief op reageren. Het veslag is te vinden op www.DuurzaaminNoordoostpolder.nl. Ook op deze bijeenkomst komt een vervolg. Op 18 oktober is er een netwerkbijeenkomst Verlichting en Gericht verlicht. De focus tijdens deze bijeenkomst ligt op innovaties. U kunt uw ideeën tijdens de bijeenkomst naar voren brengen, nieuwe partners vinden en mogelijk tot verrassende coalities komen. Meer informatie over de netwerkbijeenkomsen in Noordoostpolder is te vinden op www.DuurzaamInNoordoostpolder.nl