Nieuwe lidorganisaties

14 december 2016

Sinds 12 december hebben we er drie nieuwe lidorganisaties bij! Het bestuur van Natuur- en Milieufederatie Flevoland heeft in haar vergadering positief besloten over het lidmaatschap van: 4Fusion, Groentje Cider en De Speelwildernis. Wij heten hen van harte welkom.