De Nieuwe Molenaars concrete uitwerking van project Flevodelen (NMFF)

16 april 2017

Binnen het project Flevodelen is op een mooie manier gewerkt aan het ‘samen sterk’- principe. Door een goede samenwerking tussen de lokale energiecoöperaties zijn er nieuwe concepten en werkwijzen ontwikkeld. ‘Een concrete uitwerking van wat er bedacht is bij Flevodelen zijn De Nieuwe Molenaars’, aldus Siward Zomer (hoofd van de windcoöperatie De Nieuwe Molenaars)

De energiecoöperaties hebben hun voordeel kunnen doen met de kennisuitwisseling over financierings-en organisatievormen. Het belangrijkste resultaat van Flevodelen is de uitwerking van het concept bewonerscoöperaties.

Siward Zomer: ‘Het project Flevodelen heeft mij geleerd dat de windenergie ontwikkelingen in Flevoland uniek zijn in Nederland. Er wordt gepoogd om zoveel mensen mee te laten doen. Flevodelen probeerde daar een concept voor neer te zetten. Ondanks dat het toen nog vroeg in het proces was is het idee van Flevodelen wel uiteindelijk geland. Namelijk dat ook burgers in de kernen mee moeten kunnen doen via een energiecoöperatie’.

Er zit veel energie in de lokale energie-coöperaties, het is een krachtige motor in de samenleving.

Lees meer over project Flevodelen in het magazine Flevopower: verbinden met de energieke samenleving’ of vraag een gratis exemplaar aan via s.raj@nmfflevoland.nl