Plannen nieuwe natuur

11 maart 2014

Op woensdag 5 maart was er een informatiemarkt Programma Nieuwe Natuur voor leden van Provinciale Staten. De Statenleden konden nader kennis maken met de 79 ingediende plannen voor nieuwe natuur in Flevoland. De NMFF heeft, samen met anderen, 3 plannen ingediend. Het Voedselbos is een nieuwe manier van natuurbeheer: door de opbrengsten van de aanwezige, extensieve gewassen worden de ecologische, educatieve en recreatieve functies gefinancierd. Het Voedselbos zou aan de oostkant van Almere gerealiseerd kunnen worden.

De westelijke rand van de Noordoostpolder (de kwelzone)zou deels ingericht kunnen worden als wateropvanggebied of weidevogelgebied door de strook te vernatten. De aanleg van de verbrede kwelstrook zou dan gefinancierd kunnen worden door het Windpark Noordoostpolder.

Rondom Almere zou er een speelwildernis aangelegd kunnen worden van minimaal 10 hectare groot. De natuur levert de speelaanleidingen, er zijn geen materialen, objecten of speeltoestellen van buiten het gebied ingebracht. Het gebied is altijd toegankelijk, ook buiten de activiteiten en biedt een educatief programma voor jonge bewoners van de stad.

In april zullen Provinciale Staten een eerste schifting van de plannen maken.