Nieuwe Natuurvriendelijke overs in Kuiderbos bijna klaar

12 december 2016

Een samenwerking tussen Staatsbosbeheer en Waterschap Zuiderzeeland levert aan de Schoterpad een mooie vernieuwde en verbeterde natuurvriendelijke oever op. Op verzoek van het waterschap stelt Staatsbosbeheer ruimte beschikbaar om de waterafvoer tbv aangrenzende landbouwgronden te verbeteren.

Staatsbosbeheer wilde wel meewerken als de natuurvriendelijke oever aan de boszijde zou worden hersteld en aangelegd wordt met 2 poelen annex mee stromende geulen die het einde zijn van een 6 km lange natte as door Kuinderbos van Kuinre naar de A6 waar het water in de Lemstervaart stroom. Het waterschap heeft de beschoeiing aan de wegzijde vervangen en ca. 50cm opgeschoven om zo een stabielere en flauwere oever te creëren. De natuurvriendelijke oever aan de boszijde was op veel plaatsen aan het verlanden, er ontstond veel houtopslag. De D-tocht is verbreed en uitgediept en het opslag is weggenomen. Het onderhoud van de natuurvriendelijke oever zal Staatsbosbeheer uitvoeren.

Het Kuinderbos is een van de drie Nederlandse libellenreservaten van de Vlinderstichting en een hotspot van dagvlinders. Inmiddels zijn er 46 soorten libellen gevonden en bijna 30 soorten vlinders. Maar ook amfibieën als padden, kikkers, salamanders en ringslangen doen het prima in het Kuinderbos. De nieuwe natuurvriendelijke oever is een mooie uitbreiding van hun leef en foerageergebieden. Het werk wordt uitgevoerd door de firma Knipscheer en zal naar verwachting eind dit jaar gereed zijn.