Nieuwe Statenleden krijgen felicitatie van NMFF

29 maart 2023

Nieuwe Statenleden krijgen felicitatie van NMFF

Op 29 maart zijn alle nieuwe Flevolandse Statenleden geïnstalleerd. Een uitgelezen kans om kennis te maken met de nieuwe leden en ook om hun kennis te laten maken met onze duurzame en groene agenda. 

Alle nieuwe (en terugkerende) Statenleden ontvingen van de Natuur en Milieufederatie een felicitatiekaart! In deze kaart zijn onderwerpen aangestipt waar wij ons mee bezig houden: energietransitie, circulaire economie, klimaatadaptatie en een groen Flevoland. En tegelijk sporen we de Statenleden aan om voortvarend met deze onderwerpen aan de slag te gaan!  

Startsein van een goede samenwerking
Deze felicitatie vormt hopelijk het startsein van een goede samenwerking tussen de Milieufederatie en de nieuwe Statenleden. De komende tijd gaan we gesprekken voeren met de nieuwe Statenleden om dit verder te verkennen en uit te diepen. Beoogd resultaat is een duurzaam en groen coalitieakkoord en een bestuursperiode waarin stappen worden gezet richting een toekomstbestendig Flevoland.
 

De felicitatiekaart is in samenwerking met de grote groene Flevolandse organisaties: Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Flevolandschap, IVN-Flevoland en Landschapsbeheer Flevoland. Samen gaan we voor een duurzaam en groen Flevoland.