Nieuwjaarstip van het Energieloket Flevoland

Nieuwjaarstip van het Energieloket Flevoland

Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) eindigt dit jaar. De Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) stimuleert het treffen van energiebesparende maatregelen in bestaande koopwoningen, zoals energiebesparende isolatiemaatregelen. De subsidie voor woningeigenaren eindigt op 31 december 2020. Voor meer informatie en advies kunt u terecht bij het Energieloket Flevoland