NMFF feliciteert nieuwe waterschapsbestuurders

29 maart 2023

NMFF feliciteert nieuwe waterschapsbestuurders

Op 29 maart zijn alle nieuwe waterschapsbestuurders geïnstalleerd. Een uitgelezen kans om kennis te maken met de nieuwe leden en ook om hun kennis te laten maken met onze duurzame en groene agenda. 

Alle nieuwe (en terugkerende) waterschapsbestuurders ontvingen van de Natuur en Milieufederatie een felicitatiekaart! In deze kaart zijn onderwerpen aangestipt waar wij ons mee bezig houden: duurzaam waterbeheer, bodem en water leidend bij waterbeleid, klimaatadaptatie en een groen Flevoland. En tegelijk sporen we de waterschapsbestuurders aan om voortvarend met deze onderwerpen aan de slag te gaan!  

Startsein van een goede samenwerking
Deze felicitatie vormt hopelijk het startsein van een goede samenwerking tussen de Milieufederatie en de nieuwe waterschapsbestuurders. De komende tijd gaan we gesprekken voeren met de nieuwe bestuurders om dit verder te verkennen en uit te diepen.

De felicitatiekaart is in samenwerking met de grote groene Flevolandse organisaties: Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Flevolandschap, IVN-Flevoland en Landschapsbeheer Flevoland. Samen gaan we voor een duurzaam en groen Flevoland.