NMFF aan de slag met energiebesparing in de sociale woningbouw

30 september 2014

Op donderdag 25 september hielden de gemeente Noordoostpolder en woningcorporatie Mercatus een brainstormsessie over energiebesparing in de sociale woningbouw. Natuur- en Milieufederatie Flevoland was gevraagd om de bijeenkomst te organiseren en te begeleiden.

Mercatus heeft al een ambitieus nieuwbouwprogramma en zoekt nu naar manieren om ook haar bestaande woningen te verduurzamen. De gemeente heeft voor zichzelf al hoge duurzaamheidseisen en wil nu de gebouwde omgeving energiezuiniger maken. Verschillende sprekers presenteerden concepten uit de praktijk die bij wijze van spreken morgen in de Noordoostpolder uitgevoerd kunnen worden. Afhankelijk van het gekozen ambitieniveau bleken meerdere concepten erg geschikt voor de regio.

De uitkomsten van de dag kunnen een goede aanvulling vormen op het beleid van woningcorporatie Mercatus en de gemeente Noordoostpolder. De Natuur- en Milieufederatie Flevoland ondersteunt overheden, bedrijven, woningcorporaties, huurders en huiseigenaren bij energiebesparing en het zelf opwekken van duurzame energie.