2015: NMFF-Fonds Verbraaken ondersteunde dit jaar record aantal lidorganisaties

4 januari 2016

De Vereniging Natuur- en Milieufederatie Flevoland (NMFF) is het afgelopen jaar verder gegroeid naar 38 lidorganisaties. In 2015 verwelkomden NMFF  6  nieuwe leden: Almeerse Wolunie, St. Participatie Wisentbos Dronten, Bultpark Comité Lelystad, Pioniers van de Toekomst, Energie Pioniers Noordoostpolder en Repaircafé Lelystad.

Jaarlijks kunnen deze lidorganisaties een beroep doen op NMFF voor ondersteuning, ook financieel via het NMFF-Fonds Verbraaken. Directeur Vera Dam van NMFF: “Het aantal lidorganisaties groeit de laatste jaren sterk en daarmee ook het aantal aanvragen bij ons NMFF-Fonds. Via het NMFF-Fonds Verbraaken ondersteunen wij elk jaar ideeën van onze leden, die anders  op de plank blijven liggen door te weinig financiële middelen. Dit jaar zelfs een recordaantal van 9 organisaties.”

Het NMFF-Fonds Verbraaken ondersteunde in 2015 met een financiële bijdrage:
–           Marknesse Duurzaam voor communicatiemateriaal voor de duurzaamheids popup store in Marknesse;
–           KNNV Lelystad voor Educatiemateriaal;
–           Natuur- en Milieucooperatie Rivierduingebied voor promotiemateriaal voor             boerderij-ontdekkingstochten waarin kennismaking met natuur voorop staat;
–          Energie Pioniers Noordoostpolder voor promotiefilm over de energiecooperatie;
–           St. Experiment Zelfbeheer Hoekwierde voor determinatiegidsen en herkenningskaarten          flora en fauna;
–        Repaircafé Lelystad voor koffers met handgereedschap voor de vrijwilligers;
–           Almeerse Wolunie voor realisatie van een waterpomp bij de akker met verfplanten, waarmee wol biologisch wordt geverfd door vrijwilligers;
–          Vogel- en Natuurwacht Zuid-Flevoland voor verrekijkers voor de jeugdgroep Birdkids;
–       IVN-Almere voor nieuwe educatieve boombordjes in de IVN bomentuin op Stadslandgoed De Kemphaan.

Aangezien dit jaar de vraag groter was dan het beschikbare budget, heeft het bestuur van NMFF helaas niet alle aanvragen kunnen honoreren.