2014: NMFF-Fonds Verbraaken ondersteunt zes lidorganisaties

23 oktober 2014

Het NMFF-Fonds Verbraaken ondersteunt ook dit jaar weer zes lidorganisaties

De Vereniging Natuur en Milieufederatie Flevoland is de laatste jaren flink gegroeid. Momenteel telt de Vereniging 34 lidorganisaties. Jaarlijks kunnen zij een beroep doen op het NMFFF-Fonds voor  een financiële bijdrage voor hun werk.  Directeur Vera Dam van NMFF: “Inmiddels bestaat onze vereniging uit meer dan 30 lidorganisaties. Veel ideeën van onze leden blijven op de plank liggen door te weinig financiële middelen of doordat een bepaalde expertise ontbreekt. Gelukkig kunnen we via ons NMFF-Fonds Verbraaken elk jaar weer een aantal ideeën verder helpen. ”

Ook dit jaar was de vraag groter dan het beschikbare budget, waardoor het bestuur van NMFF helaas niet alle voorstellen heeft kunnen honoreren.

Het NMFF-Fonds Verbraaken geeft de volgende lidorganisaties een financiële bijdrage voor:
–          ANV Rondom het Greppelveld voor communicatiemateriaal voor een beleefdag
–          Vogel- en Natuurwacht Zuid-Flevoland voor een beamer
–          Cooperatie Groen Gras voor de theatervoorstelling Spinsels
–          IVN-Almere voor een peilschaal en een ooievaarsnest
–          Landgoed Roggebotstaete voor ontwikkeling educatieve middelen
–          IVN-Lelystad voor nestkastjes

Alle lidorganisaties van de Natuur- en Milieufederatie konden een aanvraag indienen voor financiering van activiteiten waar anders geen geld voor is. In totaal zijn negen voorstellen ingediend waarvan er zes door het bestuur van NMFF gehonoreerd zijn.

Met steun vanuit het NMFF Fonds Verbraaken is al veel moois gerealiseerd. Zo heeft Vogel- en Natuurwacht Zuid-Flevoland haar vogelgidsen kunnen ondersteunen en is KNNV gestart met de organisatie van maandelijkse Natuurcafé’s. Ook de oprichting van de eerste Almeerse energiecoöperatie Groene Reus is mede gefinancierd met het NMFF Fonds Verbraaken.