NMFF helpt Flevolandse energiecooperaties

12 december 2018

NMFF voert een verkenning uit naar de wensen en behoeften van de acht Flevolandse energiecoöperaties. Ook worden de belemmeringen voor verdere ontwikkeling in kaart gebracht. De resultaten worden in januari gepresenteerd en vormen de basis voor input naar de overheden. Want energiecoöperaties werken aan een duurzame energievoorziening van onderop, voor en door bewoners!