NMFF helpt met halen van energiedoelstellingen

11 april 2016

Nederland scoort op drie na slechtste op het percentage energie uit hernieuwbare bronnen van de EU, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek in maart. Het is alle hens aan dek om de afgesproken doelen te halen, ook voor Flevoland. De winddoelstellingen worden in Flevoland gehaald, maar qua energiezuinige woningen is nog een wereld te winnen. Natuur- en Milieufederatie Flevoland (NMFF) ziet graag dat nog meer steden met wijkgerichte aanpakken aan de slag gaan.

Aanpak NMFF
De campagne “Woonwaarde omhoog, energierekening omlaag. Energieloket Flevoland helpt” is een initiatief van Natuur- en Milieufederatie Flevoland waarin lokale bedrijven en gemeenten samenwerken aan het energiezuiniger maken van 500 woningen voor 2017. Binnen deze campagne hebben 30 woningeigenaren een energiescan van hun huis gewonnen. Uit deze scan rolt een advies dat bewoners kunnen gebruiken om maatregelen te treffen om energie te besparen en om hun omgeving aan te sporen hetzelfde te doen. Ook zijn er wijkgerichte aanpakken uitgevoerd in Emmeloord, Lelystad, Creil en Almere. Hier zijn verschillende op maat adviezen gegeven aan bewoners voor het nemen van comfort verhogende en energiebesparende maatregelen in hun huis. Deze aanpak werkt gezien de grote belangstelling van woningeigenaren. NMFF ondersteunt de Flevolandse gemeenten graag bij meer van deze wijkaanpakken.

Energieloket Flevoland helpt
Wilt u ook aan de slag met comfortabel en energiezuinig wonen? Het Energieloket Flevoland helpt u hiermee. Kom langs voor gratis advies op dinsdag- en woensdagmiddag tijdens het spreekuur in de winkel DuurzaaminLelystad (Stadhuisplein 51). Of mail het Energieloket Flevoland via energieloket@nmfflevoland.nl of bel met 0320 253505. Het Energieloket Flevoland is een dienst van Natuur- en Milieufederatie Flevoland.