Groene organisaties feliciteren gekozen raadsleden

28 maart 2014

De NMFF heeft samen met de groene natuur- en milieuorganisaties van Flevoland alle gekozen raadsleden gefeliciteerd met hun (her)verkiezing. Vera Dam, directeur van NMFF, wenst samen met de directeuren van  Flevo-Landschap, IVN Flevoland, Landschapsbeheer Flevoland, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer de raadsleden een succesvolle termijn. Gezamenlijk geven ze hen tips mee om hun gemeente groener en duurzamer te maken. De tips onder de noemer ‘Flevoland kleurt groen’ zijn:

  1. Een natuurrijke en duurzame leefomgeving is essentieel voor genot en gezondheid, biodiversiteit, een gunstig vestigingsklimaat voor bedrijven, verhoging van het woonplezier en waardeverhoging van woningen, waterberging en productie van duurzame energie. En dus waard om in te investeren.
  2. Het herstel, behoud en beheer van natuur en het landschap, inclusief cultuurhistorische elementen, vraagt om een langjarige ondersteuning van zowel overheid, bedrijfsleven en particulieren.
  3. Het stimuleren van meer duurzame energie, duurzaam bouwen en energieneutraal ondernemen past bij uitstek bij Flevoland.
  4. Investeren in jeugd en jongeren is een investering in de toekomst. Voorlichting, educatie en participatie van scholieren, bedrijven en bewoners is en blijft essentieel.
  5. De Flevolandse natuur- en milieuorganisaties zijn met meer dan 70  professionals, 3.000 vrijwilligers en 30.000 begunstigers hard aan de slag in alle gemeenten van Flevoland (stad en land). Deze organisaties willen nu en ook straks graag samen met u en uw gemeente samen werken aan een mooie en duurzame omgeving. Daarbij rekenen we ook op uw steun!
In heel Nederland ontvangen tegelijk raadsleden namens de Vereniging Nederlandse Gemeenten het pamflet ‘Groen Verbindt’ dat door de landeijke groene organisaties samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten is opgesteld. Klik hier voor meer informatie.