Nominaties gezocht! Groene Pluim 2018 thema ‘het groene erfgoed’

8 januari 2018

Nominaties welkom voor thema ‘natuurlijk erfgoed’ in Flevoland. 

In februari 2018 reikt Natuur- en Milieufederatie Flevoland voor de negende keer de Groene Pluim uit. De Groene Pluim is een wisseltrofee die jaarlijks wordt overhandigd aan een persoon of organisatie die zich op bijzondere wijze heeft ingezet voor beleving van de Flevolandse natuur.

Dit jaar is het thema ‘het groene erfgoed’. U kunt daarbij denken aan het beschermen en behouden  van het groene verleden van Flevoland. Zo zijn er tal van historische sporen te vinden in de Flevolandse natuur en het landschap. Het thema is geïnspireerd door het Europees Erfgoedjaar in 2018.

Natuur- en Milieufederatie Flevoland ontvangt graag tot 30 januari 2018 nominaties voor personen of organisaties die zich het afgelopen jaar op bijzondere wijze hebben ingezet om het ‘groene’ erfgoed van Flevoland zichtbaar te maken. Welke vrijwilliger, inwoner, medewerker, bedrijf, organisatie of gemeente verdient volgens u een Groene Pluim?

Nominaties kunnen tot 30 januari 2018 doorgegeven worden aan Samantha Raj via s.raj@nmfflevoland.nl of op tel. nr. 0320 253505.

Bij de nominatie tevens een korte motivatie toevoegen waarom de genomineerde een bijzondere of inspirerende bijdrage levert aan het ‘groene’ erfgoed in Flevoland.