Nominaties gezocht voor Groene Pluim 2020

17 december 2019

Op 13 februari 2020 reikt Natuur- en Milieufederatie Flevoland voor de elfde keer de Groene Pluim uit. De Groene Pluim is een wisseltrofee die jaarlijks wordt overhandigd aan een persoon of organisatie die zich op bijzondere wijze inzet voor de Flevolandse natuur.

Elk jaar kiezen we een ander thema. Dit jaar is het thema ‘bomen’. Welke vrijwilliger, inwoner, bedrijf, organisatie of gemeente heeft zich het afgelopen jaar ingezet voor de bomen in Flevoland? Wie nomineert u als beste bomenknuffelaar?

Natuur- en Milieufederatie Flevoland ontvangt graag voor 15 januari nominaties. Nominaties graag  doorgegeven aan Samantha Raj via s.raj@nmfflevoland.nl. Bij de nominatie tevens een korte motivatie toevoegen waarom de genomineerde een bijzondere of inspirerende bijdrage levert aan het thema.

Welke vrijwilliger, inwoner, bedrijf, organisatie of gemeente verdient volgens u in 2020 de Groene Pluim?