Noordelijk Flevoland 2026

20 januari 2017

Hoe zit het met Noordelijk Flevoland? Ooit aangelegd met een duidelijk doel voor ogen: meer landbouwgrond met voorbeeldige boeren. In een duidelijk ruimtelijk patroon en met een hoge sturing van overheidszijde als een toonbeeld voor de nieuwe samenleving. Het integraal ontwerp van Noordelijk Flevoland mag zich inmiddels op veel belangstelling verheugen. In de rijksnota Belvedere is het gebied betiteld als cultuurhistorisch waardevol en mogelijk komt het zelfs op de Werelderfgoedlijst van Unesco. Ook Noordelijk Flevoland ontkomt niet aan de stedelijke invloedssfeer die zo kenmerkend wordt voor Nederland. De dorpen en centrumkern zijn flink gegroeid. Verder zijn er het grootschalige tuinbouwcomplex Luttelgeest en een snelweg. Bovendien bestaan er plannen voor het aanleggen van een Zuiderzeespoorlijn naar het noorden.
Wat is het belang voor natuur en milieu?
Het oorspronkelijke ontwerp van Noordelijk Flevoland houdt onvoldoende rekening met toenemende neerslag en kweldruk. Ook is er niet genoeg ruimte voor waterberging. De polder is meer klimaatrobuust te maken door bestaande watergangen te verbreden en te verdiepen en door in de lage delen water toe te staan. Een goede invulling is geen bedreiging voor het karakter van de polder als Belvederegebied, maar versterkt juist de landschappelijke waarde. Het gebied kan een belangrijk onderdeel worden van het ecologisch netwerk in de provincie Flevoland. Klimaatrobuust maken geeft ook een belangrijke impuls aan de economie.