Onderzoek naar duurzaam inkopen provincies en gemeenten

29 januari 2015

Overheden moeten vanaf 1 januari 2015 100% duurzaam inkopen. De Natuur en Milieufederaties en De Groene Zaak stelden 30 vragen over duurzaam inkopen aan 12 provincies en 11 grote steden, waaronder Almere. De uitkomsten zijn gebundeld in de ‘Quick Scan Duurzaam inkopen provincies en gemeenten’.

De Tweede Kamer voert op 5 februari  een debat over de toekomst van duurzaam inkopen met het kabinet. Samen met VNO-NCW, MKB Nederland, MVO Nederland, NEVI en Social Enterprise NL is een brief verstuurd naar de Tweede Kamer waarin het Kabinet wordt opgeroepen om de regie in handen te nemen en een nieuw programma duurzaam inkopen te ontwikkelen voor de periode tot 2020.  Doel is om te komen tot een ‘race to the top’: concurreren op duurzaamheid en kwaliteit (bijv. met vaste prijs) een ‘race to the bottom’ op prijs.

Lees de Quick Scan Duurzaam Inkopen:
Quick Scan Duurzaam Inkopen