Onderzoek naar effect stedelijk groen op welzijn

2 februari 2015

CAH Vilentum gaat onderzoeken wat de effecten zijn van stedelijk groen op de
gezondheid en het welzijn van mensen. Daarbij wordt ook gekeken naar de
economische waarde van het groen. Het gaat om een literatuurstudie binnen het
project ‘Lectoraat Natuurlijk en Gezond Samen-Leven’. De provincie subsidieert
dit project met een half miljoen euro.

Lees hier meer.