Ook Urk neemt deel ‘Energielabel omhoog, rekening omlaag’

15 december 2014

Ook gemeente Urk neemt deel aan campagne ‘Energielabel omhoog, rekening omlaag’

De gemeente Urk plaatste afgelopen vrijdag haar handtekening onder de Energie Ondersteuningstructuur van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Alle 6 Flevolandse gemeenten werken nu samen met de Natuur- en Milieufederatie Flevoland (NMFF) aan de stimulering van energiezuinige renovaties via de campagne ‘Energielabel omhoog, rekening omlaag’.

De campagne ‘Energielabel omhoog, rekening omlaag’ stimuleert dat  500 woningen minstens een sprong in energielabel omhoog maken. Via voorlichting, campagnes en ondersteuning via een energieloket worden particuliere huiseigenaren gestimuleerd om  hun energielasten te verlagen door investeringen in de eigen woning. Dit levert bovendien meer comfort op.

NMFF gaat samen met lokalen bedrijven wijkbijeenkomsten organiseren zodat zicht komt op mogelijkheden voor verbeteringen voor huiseigenaren. De wijken worden uitgekozen op basis van het gemiddelde energielabel in de wijk: hiermee wordt duidelijk waar de meeste energie, en geld, kan worden bespaard. Woningen met een bouwjaar tussen 1950 en 1980 kunnen al snel enkele labelsprongen maken. De meeste gemeenten van Flevoland hebben een zeer aantrekkelijke lening beschikbaar gesteld voor dit type energiezuinige renovaties. Bovendien wordt vanaf 2015 het energielabel verplicht bij aan- of verkoop van een woning. Medio februari krijgen alle huiseigenaren hierover bericht van het Rijk.