Ook vijfde Marker Wadden Café druk bezocht!

20 april 2015

Ook het vijfde Marker Wadden Café was weer druk bezocht! Op 16 april organiseerden Natuurmonumenten en Natuur en Milieufederatie Flevoland alweer het 5e Marker Wadden Café. Ook deze editie in de duurzaamheidswinkel werd weer goed bezocht. Opvallend is dat het publiek niet alleen uit Lelystad, maar ook uit de Noordoostpolder, Noord-Holland en zelfs Friesland afkomstig is.

Na de introductie door André Rijsdorp, plaatsvervangend projectdirecteur van Marker Wadden, ging Bert Flach van Rijkswaterstaat in op de civieltechnische kant van het project. Dus hoe gaat men met slib een heel nieuw eiland bouwen. Ook presenteerde hij de uitkomsten van de Milieu Effect Rapportage (MER). Deze ligt nu ter inzage, zie: https://www.natuurmonumenten.nl/nieuws/milieueffectrapportage-ter-inzage.

Marken Wadden is een uniek project voor de aanleg van een serie natuureilanden in het Markermeer. Het ontwerp lost een deel van het slibprobleem op en verrijkt het Markermeer met natuurlijke oevers. Zo kan er weer een gezond evenwicht ontstaan waar dieren en planten in het Markermeer zich op een natuurlijke manier kunnen herstellen. Ook voor de economie zijn de Marker Wadden een belangrijke impuls. Zo nemen de recreatiemogelijkheden in het meer toe en is ‘bouwen met slib’ een innovatieve techniek ook elders in de wereld toepasbaar is. Het is de verwachting dat in 2016 wordt begonnen met de aanleg van het eerste eiland. Meer informatie over het project kunt u vinden in de winkel Duurzaam in Lelystad aan het Stadhuisplein en op: www.natuurmonumenten.nl/markerwadden en Facebook/markerwadden