Opening Lelystad Airport in 2022 verder uit zicht

Opening Lelystad Airport verder uit zicht

Maandag 7 maart hebben de Commissie voor de Milieueffectrapportage en het RIVM bekendgemaakt dat de stikstofberekeningen voor Lelystad Airport niet goed zijn uitgevoerd. Daarmee raakt de opening van Lelystad Airport nog verder uit zicht. 

In het rekenmodel wordt gerekend met extreem hete uitlaatgassen. Hierdoor stijgt het stikstof hoog op en verspreid het zich over een groot gebied. In realiteit zijn de uitlaatgassen minder heet en komt een groter deel van de stikstof dichterbij Lelystad Airport terecht. 

Op basis van deze te lage uitstootcijfers probeerde Lelystad Airport een vergunning te krijgen. Dit is nu dus definitief niet gelukt. Lelystad Airport gaat nu een langer vergunningstraject in. Hierbij moet de luchthaven ook gaan kijken naar hoe het stikstofuitstoot zal compenseren. Dit kan bijvoorbeeld door veehouders in de omgeving uit te kopen en hun stikstofruimte te gebruiken. 

De Natuur en Milieufederatie Flevoland diende eerder in het proces een zienswijze in tegen de voorliggende natuurvergunning van Lelystad Airport. 

Wil je meer weten? Hou onze website in de gaten!