Oproep continuïteit investeringszekerheid duurzame energie

23 januari 2014

Oproep voor continuïteit qua investeringszekerheid voor duurzame energie in Nederland na zeer teleurstellend tussenbericht uit Brussel over EU doelen voor duurzame energie, energiebesparing en CO2 terugdringing tot 2030

De Duurzame Energie Koepel, bij monde van voorzitter Teun Bokhoven, roept het Kabinet op om de nu ingezette weg bij uitvoering van het SER Energieakkoord te continueren, ook na 2023. Dit om ook de investeringszekerheid voor bedrijven in de periode 2020-2030 te continueren. De Duurzame Energie Koepel onderschrijft bijgaande en onderstaande persberichten van EREC en EREF, de Europese Koepelorganisaties van alle Duurzame Energie Koepels in Europa, waarbij onze koepel, is aangesloten.

Het ‘SER Energieakkoord voor duurzame groei’ is een stevige stap in de energietransitie, waaraan het Kabinet zich verbonden heeft door medeondertekening (naast circa 40 andere partijen). Branches en bedrijven investeren nu op grote schaal in uitvoering van het SER energieakkoord voor duurzame groei.

Veel van deze investeringen hebben langere terugverdientijden. Zoals in innovatie, implementatie, productiemiddelen/techniek en kennis/menskracht. Wij willen een gezonde export- en thuismarkt opbouwen. Daarom bepleit Bokhoven dat het Nederlandse Kabinet in de periode tot 2030 op ambitieuze wijze 3 Nederlandse doelen vaststelt. Dus zeer stevige doelen voor in Nederland opgewekte duurzame energie en groene energie-efficiency en niet alleen/vooral inzet in CO2 besparing op fossiele energie.

Meer lezen:
EREF press release 2030 climate and energy- 22 January 2014
Commission against EU leadership