Oproep! Vrijwilligers gezocht Wisentbos

14 januari 2020

Stichting Participatie het Wisentbos roept inwoners in Dronten op om deel te nemen aan de actieve buitendagen in het dorpsbos. Een kleine groep vrijwilligers is onder begeleiding, 2 keer in de maand bezig met werkzaamheden in het bos.

Oproep
Kom je vaak in het Wisentbos en vind je het leuk om je handen uit de mouwen te steken? Of vind je het belangrijk dat de natuur in het dorpsbos in Dronten blijft bestaan en wil je meehelpen om de diversiteit te verhogen? Sluit je dan aan bij de vrijwilligersgroep van het Wisentbos. De vrijwilligers komen 2 x in de maand bij elkaar om in de natuur bezig te zijn.
Aanleiding Stichting Participatie het Wisentbos is opgericht in 2005. De doelstelling van de stichting  is om het Wisentbos samen met het Lage Vaart bos verder te ontwikkelen tot een dorpsbos met een recreatief natuurlijk gebruik. Zij willen hiermee invulling geven aan de wens van de Drontenaren om de belevingswaarde van de natuur in het dorpsbos te vergroten. De Stichting het Wisentbos wil verder gaan op deze ingeslagen weg door de inzet van een vrijwilligersgroep. Inwoners van Dronten kunnen echt iets hierin betekenen en een bijdrage leveren.

Werkzaamheden
De vrijwilligersgroep van het Wisentbos heeft goed contact met Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer is de eigenaar van het dorpsbos. Staatsbosbeheer maakt een jaarplan waarin de werkzaamheden staan die de vrijwilligers kunnen uitvoeren. De begeleiders van de vrijwilligersgroep houden daarom regelmatig overleg met de beheerder. Binnen de vrijwilligersgroep is een oud-boswachter  actief. Het is leuk om af en toe ook wat feitjes en verhalen over de natuur van hem te horen. Afgelopen jaar is Staatsbosbeheer heel druk geweest met het verwijderen van zieken essen in verband met de essentakziekte. Gelukkig zijn de lege vakken weer ingeplant met een groot aantal nieuwe bomen. Er is echter nog genoeg werk te doen om de diversiteit van het bos te vergroten. Dit houdt in dat de groep vrijwilligers plaatselijk nog genoeg snoeiwerkzaamheden kunnen uitvoeren naast het controleren van de bebording en paden en het verwijderen van invasieve exoten. Verder is het plan om meer variatie aan te brengen door het inplanten van diverse vrucht dragende struiken. Deze beplanting zal in de toekomst een mooie voedselplek bieden aan insecten en vogels.

Aanmelden
Je kan je aanmelden voor de vrijwilligersgroep via info@hetwisentbos.nl of op de facebookpagina hetwisentbos. De eerstvolgende bijeenkomsten zijn op dinsdagmiddag 21 januari en 4 februari 2020. We starten altijd vanaf de parkeerplaats van de dorpsboerderij van Triade om 14.00 uur. Bij slecht weer worden de werkzaamheden afgelast.