Oriëntatiecursus Biologisch Ondernemen

2 oktober 2014

Verduurzaam je bedrijf met de Oriëntatiecursus Biologisch Ondernemen

Start cursus: november 2014

Biologische landbouw is een moderne en innovatieve sector die ondanks de economische crisis van de laatste jaren gestaag blijft doorgroeien. Heeft u interesse om kennis te maken met biologische landbouw, de biologische sector, of wilt u onderzoeken of biologische landbouw een interessante optie is voor uw bedrijf? Meld u dan aan voor de oriëntatiecursus Biologisch Ondernemen met theorie en bedrijfsbezoeken.

Objectief beeld van de mogelijkheden
U krijgt in deze cursus een goed beeld van de mogelijkheden in de biologische sector. Hierdoor wordt het mogelijk een keuze te maken op basis van feiten en actualiteiten. De doelgroep voor de cursus zijn boeren en tuinders. We maken kleine groepen om voldoende aandacht te kunnen besteden aan individuele vragen van de deelnemers.

Waarom deze cursus?
De biologische markt groeit en biedt mogelijkheden voor agrariërs, verwerkers en handel. Telen zonder gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest vraagt om een andere aanpak. Niet alleen in praktische maatregelen maar vooral ook in een structurele aanpak. De bedrijfsopzet, vruchtwisseling en preventief handelen bepalen voor een groot deel het uiteindelijke succes.

“Ik heb nooit spijt gehad van mijn omschakeling naar biologisch. Ik ben nu veel intensiever bezig met mijn grond en gewassen. Zo heb ik meer plezier in het boeren!” – ondernemer omgeschakeld naar biologisch.

Bij het omschakelen verandert uw bedrijf ingrijpend. De omschakelperiode moet overbrugd worden en er is meestal extra aandacht nodig voor bijvoorbeeld bodemstructuur en onkruidbestrijding. Ook komen er veelal nieuwe gewassen op het bedrijf en is de teeltwijze anders. Deze cursus helpt om dit traject goed en doordacht voor te bereiden en te doorlopen. Voorbeelden van onderwerpen die in de cursus aan bod komen zijn: Een optimale omschakeling van het bedrijf, goede keuzes in teeltmethoden, machines, gewasvolgorde, ziekten en plagen en gewaskeuze en afzet.

De cursus wordt aangeboden in samenwerking met onder anderen Christoffel den Herder (DLV Plant), Maria van Boxtel (Biologisch Ondernemen Noord-Holland), Arend Zeelenberg (Buro A-Z) en Ruud Hendriks (Warmonderhof). Kosten voor de cursus bedragen € 850,-, inclusief cursusmap en lunch. De bijeenkomsten vinden plaats in Flevoland en Noord-Holland.

Klik hier voor meer informatie.