Plant actie Pampushout

Plant actie Pampushout

De Natuur en Milieufederaties willen met Plan Boom 10 miljoen bomen in tuinen, bermen, plantsoenen, parken, bedrijventerreinen en in buitengebieden voor 2023 planten. Hiermee verkleinen we onze CO2 uitstoot en wordt onze leefomgeving gezonder, groener én mooier. In Flevoland willen we 500.000 bomen de grond in krijgen!  Zaterdag 6 maart zijn de eerste bomen van 2021 de grond in gegaan, nabij het Pampushout in Almere. Natuur en Milieufederatie Flevoland en Martine Dubois van Mijnstukjenatuur.nl begeleiden deze plantactie met een groep vrijwilligers. Lekker buiten en natuurlijk coronaveilig. Doe je ook mee?  

Plan Boom: Plant actie Pampushout
Een stuk grasland van zo’n 1,5 hectare gaat definitief omgevormd worden tot bos. Zis op 6 maart met de plant-dag de start gemaakt om in dit gebied uiteindelijk 3.000 bomen te gaan planten. Een goede ondersteuning van de lokale biodiversiteit is belangrijk en om die te bieden zijn er voor de plantactie 3.000 inheemse soorten geselecteerd 

Plan Boom: op weg naar 500.000 bomen in Flevoland
Met Plan Boom zijn in Nederland het afgelopen jaar al meer dan 243.862 bomen geplant. In Flevoland namen al veel Flevolanders in 2020 deel door een Plan Boom-pakket te bestellen. Deze zijn ook te bestellen in 2021. Daarnaast organiseren we dit jaar samen met groene organisaties diverse plant-acties. Natuur en Milieufederatie Flevoland biedt hulp bij de zoektocht naar locaties, wettelijke kaders en praktische specificaties voor inrichting, beheer, boomkeuze, de organisatie van de aanplant, en het betrekken van inwoners. Doe je mee? Kijk op www.nmfflevoland.nl of bel: 0320-253505 of mail info@nmfflevoland.nl