Provinciaal debat over datacenter Zeewolde 

Interpellatiedebat datacenter Zeewolde

Woensdag 26 januari 2022 is tijdens de Provinciale Staten van Flevoland extra aandacht besteed aan de komst van het grote datacenter naar Zeewolde. Dit debat liet wederom zien dat de komst van het hyperscale datacenter van Meta een complexe en gevoelige kwestie is met impact die de gemeentegrenzen van Zeewolde ver overstijgen. 

Natuur en Milieufederatie Flevoland heeft voorafgaand aan dit debat verschillende partijen in Provinciale Staten opgeroepen om te sturen op meer landelijke regie voor het plaatsen van hyperscale datacentra. Waarom? 

  • Het datacenter verbruikt enorm veel stroom. De afname van grote hoeveelheden (groene) stroom en hoe deze moeten worden opgewekt moet landelijk worden gecoördineerd.  
  • Het energienetwerk is te krap voor de komst van het datacenter. Vanuit Den Haag moet worden gekeken waar er ruimte is voor inpassing. 
  • De impact op het landschap is niet alleen lokaal zichtbaar, maar heeft ook impact op de landschapskwaliteiten op regionaal niveau. 
  • De stikstofdepositie en lichtvervuiling heeft een negatief effect op een Natura-2000 gebied. Natuurgebieden van nationale waarde, zoals de Veluwe en Veluwerandmeren. 

Het datacenter zal ook de komende tijd op de agenda blijven staan in Flevoland. Wij zullen ons hard blijven maken voor bovenstaande punten en u op de hoogte houden van onze acties!