Provinciale Statenverkiezingen: laat uw groene hart spreken!

4 maart 2015

De Flevolandse natuur- en milieuorganisaties werken dagelijks samen met vele vrijwilligers, bedrijven en overheden aan waardevolle landschappen, natuurwaarden, natuureducatie, klimaat en duurzaamheid, en het vergroten van recreatiemogelijkheden in groene gebieden. Dat doen we graag, want daar ligt onze zorg en passie. Op 18 maart kunt u uw groene hart laten spreken bij de Provinciale Statenverkiezingen en bij de Waterschapsverkiezingen.

Het is belangrijk dat de provincie en het Waterschap ambitie tonen als het gaat om behoud, beheer en herstel van natuur, duurzaamheid en landschap. Zij beslissen over meer of minder natuur, waterkwaliteit, duurzame energie en veel meer. Beslis mee en stem op 18 maart met uw groene hart voor provincie- en waterschapsbestuur!

Vier groene punten
We reiken u graag vier groene punten aan:

 

Inzet van mensen bij natuur, milieu en landschap.
Een mooie en duurzame provincie is gebaat bij de betrokkenheid van mensen. De Flevolandse natuur- en milieuorganisaties zijn met meer dan 70 professionals, 3.000 vrijwilligers en 30.000 begunstigers hard aan de slag in de provincie Flevoland (stad en land). We blijven dat graag doen.

 

Ruimte voor groen.
De stad, de natuur en het omringende landschap bieden kansen voor recreatie, gezondheid, duurzame energieproductie, waterberging en een gunstige plek voor bedrijven om zich te vestigen. Zo biedt de komst van de Floriade volop kansen voor groene en duurzame sprongen, zoals voor de Flevolandse voedselproductie maar ook voor duurzame steden en dorpen.

 

Kansen voor nieuwe natuur.
Flevoland is een prachtige provincie met een rijke natuur en een fraai landschap. De komende jaren werken we graag verder aan het aantrekkelijker maken van de relatief jonge Flevolandse natuurgebieden. Ook werken we aan nieuwe natuur dichtbij mensen zoals een mogelijk Nationaal Park en de nieuwe natuurparel Marker Wadden in het Markermeer. Realisatie doen we samen met partners. Om kansen mogelijk te maken is een duurzame financiering nodig voor beheer.

 

Vaart in duurzame energie.
Het stimuleren van meer duurzame energie, duurzaam (ver)bouwen en energieneutraal ondernemen past bij uitstek bij Flevoland. Flevoland kan profiteren van de betrokkenheid van bewoners, aanwezig ondernemerschap en lokale energiecooperaties.

 Vera Dam,
directeur Natuur- en Milieufederatie Flevoland

Geert Gielen,
directeur Landschapsbeheer Flevoland

Martin Jansen,
directeur Het Flevo-landschap

Joline de Weerdt,
regiodirecteur IVN

Nick de Snoo,
hoofd Staatsbosbeheer Flevoland

Jos Bisschops,
regiodirecteur Natuurmonumenten