Provincie wil stoppen met Oostvaarderswold

7 februari 2013

De provincie stopt met natuurontwikkeling in het Oostvaarderswoldgebied. Het college van Gedeputeerde Staten neemt het advies over van hoogleraar Roel Bekker, die de afgelopen maanden het Open Planproces natuur leidde. Hij concludeert dat het plan natuurlijke overtuigingskracht mist. Het aanleggen van de ecologische zone lijkt vooral bovenprovinciale belangen te dienen. Bovendien is de verbindingszone kostbaar. Daarom stelt Bekker voor om een rustpauze van vijf jaar in te lassen. In die periode mogen geen onomkeerbare stappen worden gezet en is er tijd voor nader overleg.Bekker ziet genoeg andere mogelijkheden om de Flevolandse natuurwaarde te versterken. Daarbij gaat het om projecten verspreid over de provincie, zoals de natuur rond Almere, ten oosten van Dronten en de Markerwadden. De hoogleraar adviseert de provincie om deze gebieden in fases te ontwikkelen. Opvallend is dat Bekker meer dan eens opmerkt dat de relatie tussen de boeren in het Oostvaarderswoldgebied en de provincie ernstig geschaad is door de slepende situatie. Er zal veel aandacht besteed moeten worden aan het verbeteren van de verhoudingen en het herstellen van het vertrouwen, vindt Bekker.Luister ook: http://www.omroepflevoland.nl/Nieuws/99072/flevoland-provincie-stopt-met-oostvaarderswold