Quickscan imago Natuur en Milieufederaties

13 april 2015

Onlangs hebben wij als Natuur en Milieufederaties onze achterban gevraagd naar onze bekendheid en ons imago. In totaal hebben bijna 800 mensen de enquête ingevuld. Bijna 94% van deze groep geeft aan het werk van de Natuur en Milieufederaties (zeer) belangrijk te vinden. Ruim 62% van de respondenten geeft een 8 of hoger als rapportcijfer voor het werk dat de federatie in hun provincie doet. Bijna 40% geeft aan ons te kennen door een samenwerking met onze organisaties, bijna 30% kent ons uit de media.

Wij willen de deelnemers aan deze enquête hartelijk bedanken voor hun reactie en hun waardering voor het werk dat wij doen.