Rapport: Natuurlijk met Vrijwilligers in Flevoland

13 maart 2017

In het kader van het Natuurpact, dat Rijk en provincies in 2013 zijn overeengekomen, heeft de provincie Flevoland aan de Natuur en Milieufederatie Flevoland (NMFF) gevraagd om onderzoek te doen naar de vrijwilligersorganisaties die actief zijn, of dat kunnen worden, bij het natuurbeheer in de provincie.

Bewoners voelen zich de laatste jaren meer betrokken bij de eigen leefomgeving en duurzaamheidsvraagstukken. Ze worden lokaal actief via bewonersgroepen, parkinitiatieven, groenbeheer-groepen, lokale voedselproductie-organisaties, lokale energiecoöperaties, repaircafe’s (ook genoemd ‘de energieke samenleving’). Het een leidt vaak tot het ander. Een bewonersgroep start met een gezamenlijke actie en gaat vervolgens met een groep enthousiastelingen zelf het groenonderhoud en –beheer doen in de wijk of van het nabijgelegen park. Bij deze ‘nieuwe’ groepen zie je de grootste groei aan nieuwe vrijwilligers die veelal ook wat jonger zijn.

De provincie is blij met het rapport en de werkwijze van NMFF. Het geeft duidelijk weer hoeveel verschillende activiteiten vrijwilligers doen en hoe dat is georganiseerd. Dankzij de inspanningen van gemotiveerde en vaak ook bijzonder kundige vrijwilligers blijken vele nationale en provinciale natuurbeleidsdoelen haalbaar. In de door NMFF gehouden interviews, konden de vrijwilligers ook aangeven waar zij tegenaan lopen en waar ze behoefte aan hebben. Zowel de overheid als de professionele organisaties kunnen hier hun voordeel mee doen. Als vervolg op dit rapport verkent NMFF de mogelijkheden voor een digitaal platform met het aanbod voor vrijwilligerswerk en waarop de verschillende initiatieven elkaar kunnen vinden en inspireren.

Klik hier om het rapport te lezen.

Foto: NL Doet Het Torenbosje