Rapport Soortenzoekdag 2015 overhandigt aan wethouder John van den Heuvel

12 mei 2016

16-130 Rapport Soortendag-1599 ©FotostudioWierd

Woensdag 11 mei heeft wethouder John van den Heuvel uit handen van voorzitter Nico Dijkshoorn van de natuurhistorische vereniging KNNV Lelystad, vereniging voor veldbiologie, het rapport van de Soortenzoekdag 2015 ontvangen. Vorig jaar werd de Soortenzoekdag in het Oostervaartbos en het Bergbos gehouden. Beide bossen zijn het afgelopen jaar intensief onderzocht. Dit onderzoek heeft ruim duizend verschillende soorten opgeleverd. Veel zoogdieren en planten, maar vooral ook veel vogels, vlinders, libellen, paddenstoelen en korstmossen. Het rapport doet aanbevelingen met betrekking tot het beheer van beide bossen.

De leden van KNNV Lelystad doen al enkele jaren onderzoek naar de voorkomende planten en dieren in de bossen en natuurterreinen rond Lelystad. Al eerder werden het Gelderse Hout, Natuurpark Lelystad en het Zuigerplasbos intensief onderzocht. De KNNV heeft veel waardering voor de vele bossen en natuurterreinen die Lelystad rijk is en ver tot in de stad reiken en wil graag jongeren en ouderen enthousiasmeren om mee te werken aan het onderzoek. Reden voor de KNNV om dit jaar vooral aandacht te besteden aan het tussen de Kempenaar en Schouw gelegen Bultpark. Een soortenrijk stadspark. In dit park zijn de afgelopen maanden onder meer sporen van een visotter aangetroffen.