Ruimtelijke visie van de Natuur-en Milieufederaties

15 januari 2017

Met de Omgevingswet vereenvoudigt en bundelt de overheid de regels voor ruimtelijke projecten. Zo wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten. Naar verwachting treedt de wet in 2018 in werking.

Wat kunnen de Natuur- en Milieufederaties voor u betekenen?
De Natuur- en Milieufederaties kunnen u ondersteunen bij uw plannen op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling. Zo kunnen wij u helpen bij:

  • het organiseren van inspraaktrajecten;
  • het organiseren van burgerparticipatie;
  • het creëren van draagvlak;
  • het opstellen van een groen programma van eisen;
  • het uitvoeren van een quickscan bij bedrijfsuitbreidingen;
  • advies bij integrale en duurzame gebiedsontwikkeling;
  • het opstellen van een landschappelijke waardenkaart;
  • het in beeld brengen van de meerwaarde van milieu, natuur en landschap.

Bekijk hier de folder Omgevingswet of klik hier voor meer informatie.