Samen werken aan een energieneutraal Almere

25 februari 2014

Op 24 februari troffen ondernemers, energiecoöperaties en bewonerscollectieven elkaar in de werkplaats Growing Green Cities om kennis te delen en kansen te verkennen voor een energieneutraal Almere. Dit aansprekende en uitdagende onderwerp had ook veel bewoners uit de Filmwijk geïnspireerd om te komen. Wellicht wordt Filmwijk de eerste energieneutrale wijk in Almere? Volgens de aanwezige ondernemers en energiecoöperaties is dit mogelijk. Net zoals meer zonnepanelen op scholen, bijvoorbeeld door meer werk te maken van innovatieve vormen van financiële participatie.

De Natuur en Milieufederatie Flevoland heeft vorig jaar het SER-Energieakkoord ondertekend. Ze wil samen met bewoners, ondernemers en overheden graag meer vaart maken bij energiebesparing en energie-opwekking. Zo ook in Almere. Vera Dam directeur van NMFF gaf een toelichting op het Servicepunt Energie Lokaal Flevoland. Dit servicepunt stimuleert nieuwe concepten om duurzame energie lokaal op te wekken. Vera: “Je ziet de laatste tijd de samenleving steeds energieker worden. Overal poppen initiatieven op. Ons energie-servicepunt SELF ondersteunt en stimluleert deze initiatieven, of het nu een beginnende energiecoöperatie is of een Vereniging van Eigenaren

Robert Hemmen, oprichter van de lokale energiecoöperatie De Groene Reus, nam het stokje over en belichtte de energiediensten die de Groene Reus heeft voor bewoners en ondernemers. Volgens Robert blijven er in Almere nog veel kansen bij bedrijven liggen door gebrek aan goede kennis over de technieken en de te verwachten opbrengsten. Robert: “Er zijn allerlei innovatieve vormen voor participatie van anderen. Zo is zijn we bezig met een project gericht op zonnepanelen op een school in Almere Poort. Als dat lukt is het een mooi icoon voor Almere als ‘growing green city”. Robert: “Icoonprojecten zijn essentieel voor versnelling in duurzaamheid”. Bewoners van de Filmwijk waren zichtbaar geïnspireerd om aan de slag te gaan met hun wijk.

Ook bedrijven hebben een belangrijke rol bij het toewerken naar een energieneutraal Almere. Ondernemers zoeken daarin vaak de samenwerking. Dit kan op verschillende manieren. Marc Buiter gaf een toelichting op het initiatief  Duurzom van Urgenda. Duurzom wil het MKB verder helpen met het realiseren van hun duurzaamheidsambities. Hierbij delen ondernemers kennis en ervaring in een Circle of Trust en werken zij aan een SMART geformuleerde duurzaamheidagenda.  Eline Kik van de Green Business Club (een initiatief van ondernemers op de Zuidas Amsterdam) gaf als tip dat ondernemers graag werken op gebiedsniveau. Dit stimuleert het samen werken aan projecten die enerzijds energiebesparing of duurzame energie opwekking stimuleren en tegelijk ook meters maken voor minder waterverbruik, schonere mobiliteit en sociale issues. Kortom, 2 initiatieven die helpen om ondernemers ook stappen te laten zetten naar een energieneutraal Almere.