Samenwerken centraal tijdens Netwerkbijeenkomst Eetbaar Lelystad

29 april 2014

Van het eten van insecten tot ….

Eind april bogen een tiental Lelystedelingen zich over de kansen om versnelling te creëren rond duurzaam voedsel. Een korte impressie.

Ger van der Wal van het bedrijf Delibugs probeert mensen in aanraking te laten komen met het eten van insecten door  insecten te laten proeven. Volgens hem is dit het voedsel van de toekomst, omdat het een goede vervanger is voor vlees en vis. Aan de Runderweg komt een grootschalige kwekerij. Naast gewenning door de consument, dient ook wet en regelgeving te worden aangepast. Op dit moment wordt het in Nederland gedoogd. Ook andere bedrijven richten zich op insecten, zoals Bugs voor Pets voor diervoeding. Om samenwerking te stimuleren bestaat Insectpoint: een netwerk voor insecteninitiatieven. Volgens Ger liggen er in Lelystad vooral kansen voor meer samenwerking met de innovatieve bedrijven, zoals in de biobased industrie, en het gebruiken van agrarische reststromen voor insecten. Zo kwam tijdens de bijeenkomst het idee om het restproduct van appels te benutten dat gebruikt wordt om apelcider van te maken.

Norma Karmelk van het initiatief ‘Eetbaar Lelystad’ wil meer moestuinen in buurten realiseren. De voordelen zijn volgens haar legio. Door een moestuin te adopteren komen mensen in de buurt weer in gesprek met elkaar. Zo is in de Waterwijk een pilot gestart. Ook in de Atolwijk komt een buurtmoestuin. Om meer initiatieven te kunnen starten zoekt Norma vrijwilligers die aan de slag willen met tuinieren, meer kontakt met scholen en zaden, planten en struiken.

Tijdens de bijeenkomst bleek de hulpvraag al diverse samenwerkingen op gang te brengen. Jos Egmond is werkzaam in een zorgtuinderij, waar mensen terecht kunnen met psychische klachten. Hij wil graag verkennen met Eetbaar Lelystad waar ze elkaar kunnen versterken. Een ander idee was sponsoring. Zo kregen moestuinverenigingen in Sitadorp en in Open Haven onlangs hoge bakken van boeren. Het Lelystadse initiatief Biotuinen heeft zaden. Marlies Engels van Polderkol gaf aan stekken te kunnen leveren.

Tijdens de bijeenkomst was de wens om vaker bijeen te komen om kansen te verkennen. Want die zijn er nog genoeg bleek die middag.