6 december ‘Flevo-power: de kracht van de energieke samenleving’

8 november 2016

img_6287Met veel genoegen nodigen wij  u uit voor het Slotcongres “Flevopower: verbinden met de energieke samenleving” op dinsdag 6 december van 14:00 tot 18:00 uur in het Agora Theater (Agorabaan 12) Lelystad. Overal in Flevoland zijn mooie initiatieven te vinden van bewoners en ondernemers die zich inzetten voor een groenere economie. Of het nu gaat over voedselproductie, opwekken van duurzame energie, of het aanleggen en beheren van groen. Tegelijk zoeken overheden en intermediaire organisaties naar aanknopingspunten om deze energie te benutten en willen daarin van elkaar en van die initiatieven leren. Het afgelopen 1,5 heeft een leernetwerk bestaande uit Flevolandse gemeenten, het Waterschap, Aeres-Hogeschool, IVN, Landschapsbeheer Flevoland, NMFF, het burgerinitiatief ‘Pioniers van de Toekomst’ het samenspel verkend hoe de kracht van de energieke samenleving is te benutten. Tijdens het congres laten we de oogst hiervan zien. Welke tips, hobbels en successen heeft de zoektocht opgeleverd? En wat kunnen we van de initiatieven leren?  Het congres wordt afgesloten met een inspirerend kado aan bestuurders van overheden en organisaties die belangrijk zijn in het samenspel. Tevens wordt het eerste exemplaar van het Magazine ‘Flevopower’ overhandigd aan de provincie.

Het slotcongres en het Magazine Flevopower vormen de afsluiting van het leernetwerk ‘Verbinden met de energieke samenleving’, mogelijk gemaakt door het provinciale kennisprogramma DuurzaamDoor.

Aanmelden kan via s.raj@nmfflevoland.nl

Klik hier voor het programma