Seminar 22 maart: ‘Samen de energietransitie versnellen’

5 maart 2018

Op 22 maart organiseren de Natuur en Milieufederaties een seminar over participatie bij (grote) energieprojecten, zoals windparken en zonnevelden. De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat de transitie naar een duurzame energievoorziening niet zonder draagvlak kan slagen. De Natuur en Milieufederaties, waaronder de NMFF, en Natuur & Milieu hebben een aantal praktijksituaties onderzocht op faal- en succesfactoren en de relatie met bewoners en de omgeving. In Flevoland is een van de volgende generatie windparken onderzocht. Kunnen de geleerde lessen ook toegepast worden op andere windgebieden en zelfs toekomstige zonnevelden? Tijdens de bijeenkomst wordt ook de belangrijke Green Deal ‘Participatie van de Omgeving bij Duurzame Energieprojecten’ getekend door vertegenwoordigers van de overheid, de energiesector en maatschappelijke organisaties. Met deze Green Deal wordt het belang van draagvlak bij bewoners nog eens onderstreept.

Wanneer:         Donderdag 22 maart 2018, 14.00 uur – 17.00 uur
Locatie:            Utrecht, precieze locatie nog nader te bepalen
Programma Middag
14.00 uur        Ontvangst 
Welkom door  Geertje van Hooijdonk (MT Natuur & Milieu)
en Annie van de Pas (netwerkdirecteur Natuur- en Milieufederaties)
14.15 uur InspiratieTerugblik op het Energieakkoord en vooruitblik op het nieuw te sluiten Klimaatakkoord.
Omgevingsmanagement op lokaal niveau, hoe gaat een provincie om met participatie? Nienke Homan, gedeputeerde provincie Groningen
14.45 uur          Presentatie, overhandiging en paneldiscussiePresentatie geleerde lessen en overhandiging aanbevelingen ‘Samen voor de wind: geleerde lessen uit vier windenergieprojecten’ aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat door Ieke Benschop (Natuur en Milieufederatie Utrecht)

Korte paneldiscussie met reacties vanuit overheden, ontwikkelaars en omgeving
Overheden: Meindert Smallenbroek (Min EZK) en Lian Merckx (VNG) Ontwikkelaars: Hans Timmers (NWEA)
Omgeving: Rob Rietveld (NLVOW) en Jan Pieter Peijs (SBB)

15.15 uur Pauze
15.30 uur VisieVisies op de ruimtelijke en financiële component van de energietransitie:
De ruimtelijke impact van de energietransitie; het kán! Dirk Sijmons (Professor Landscape Architecture TU Delft) (ovb)

Welke rol spelen financiers in het sturen op goede participatie? Bas Rüter (Rabobank, Nederlandse Vereniging van Banken; vz platform Duurzaamheid)

16.00 uur Ondertekening Green Deal ‘Participatie van Omgeving bij Duurzame Energieprojecten’Ondertekenen Green Deal door deelnemers en korte reacties.

Toelichting door verschillende ondertekenaars, onder andere Sandor Gaastra, DG Ministerie van EZK en Jan Jacob van Dijk, gedeputeerde Provincie Gelderland

16.30 uur Afsluiting en borrel

 

Aanmelden
U bent van harte uitgenodigd! U kunt zich hier aanmelden.