Soortentelling op de Marker Wadden 

Soortentelling op de Marker Wadden 

Soortentelling op de Marker Wadden 

 

 

 

 

Biologen hebben zaterdag op de Marker Wadden ongeveer vierhonderd soorten vogels, planten, vissen, insecten, zoogdieren en weekdieren geteld. Een flink aantal daarvan zijn niet eerder op de Marker Wadden waargenomen, meldt Natuurmonumenten.

In juni 2019 was de eerste telling op de Marker Wadden, een groep van vijf eilanden die zijn aangelegd met het doel de biodiversiteit in het Markermeer te verhogen. Volgens Natuurmonumenten groeit het aantal waargenomen soorten gestaag. Zaterdag telde een groep van honderd biologen alle soorten die ze op de eilandgroep tegenkwamen.

Weinig vlinders
Plantenkenners troffen de ruige, hoge en gevlamde fijnstraal. Dankzij de goede waterkwaliteit rond de eilanden vonden schelpenkenners volop driehoeksmosselen, die belangrijk zijn voor de voedselketen.

Duikers vonden volop kranswieren. Weekdierenspecialisten vonden ruim twintig soorten slakken, zowel zoetwatersoorten als diverse landslakken. Ook dook de grote sabelsprinkhaan op. Voor de vlinderspecialisten viel het aantal waarnemingen van vlinders door het herfstachtige weer wat tegen.

Twee nieuwe eilanden
In juni waren de eerste vijf eilanden op het Markermeer klaar. Vijf jaar nadat de eerste onderwaterdammen waren aangelegd is er een nieuw landschap ontstaan. Begin dit jaar is besloten dat er nog twee eilanden bij komen. De nieuwe eilanden moeten in 2023 klaar zijn. Door de aanleg van natuureilanden met zand, klei en slib uit het Markermeer komt nieuwe natuur tot ontwikkeling. Die trekt zowel onder als boven water veel dieren aan.

Zie hier het artikel