Stakeholdersbijeenkomst Marker Wadden

9 februari 2015

Op donderdag 5 februari vonden zo’n 40 stakeholders hun weg naar de winkel  DuurzaaminLelystad.nl voor een speciale bijeenkomst over de Marker Wadden. Naast de actuele ontwikkelingen rondom het Marker Wadden gebied kregen zij een sneak preview in de Milieu Effect Rapportage die binnenkort  ter inzage ligt bij de Provincie Flevoland. Tijdens de informatiemarkt na afloop van de bijeenkomst konden vragen worden gesteld aan deskundigen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de Marker Wadden bij de thema’s natuur, recreatie(vaart) en techniek en ontwerp.