Steun ons

12 november 2013

Dagelijks zetten de medewerkers van NMFF zich in voor een mooie en duurzame provincie Flevoland. Dat kunnen we doen dankzij bijdragen van de provincie Flevoland, de Nationale Postcode Loterij en diverse bedrijven, fondsen, organisaties en particulieren.

Vind jij ons werk ook belangrijk?

Dan kun je dat tonen door ons financieel te ondersteunen! Dat kan op twee manieren:

– met een gift bij éénmalige machtiging. Stuur een e-mail aan i.deurman@nmfflevoland.nl met je NAW gegevens voor meer informatie – met een overschrijving op rekeningnummer ING: 6931398 (IBAN: NL35 INGB 0006 931398) t.n.v. vereniging Natuur- en Milieufederatie Flevoland te Lelystad.

Giften aftrekbaar van belasting, voor particulieren en bedrijven

Vereniging Natuur- en Milieufederatie Flevoland is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan de NMU zijn dus (vanaf een drempelbedrag) aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Zie voor meer informatie de site van de Belastingdienst.

Naast particulieren kunnen ook bedrijven giften doen en aftrekken van de belasting, meestal de vennootschapsbelasting. Zie voor meer informatie de site van de Belastingdienst.