Stimulering duurzame energie voor gemeenten

8 juli 2015

Tips voor gemeenten voor het stimuleren van duurzame energieopwekking.
Uit het rapport van Natuur&Milieu:

 • Neem als gemeente een actieve rol bij het stimuleren van zonne-energie, door maatwerk te leveren voor diverse groepen (zoals bewoners, bedrijven of scholen), en door ondersteuning van actieve bewonersgroepen of energiecoöperaties.

• Informatie en voorlichting zijn cruciaal. Vaak gebeurt dit overigens in een breder kader van het verduurzamen van woningen en wordt ook gekeken naar mogelijkheden van isolatie.

• Bied financiële ondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm van energie- of duurzaamheidsleningen aan woningeigenaren of VvE’s tegen gunstige voorwaarden. Hierbij kunt u ook denken aan projecten met zonnepanelen die moeten bijdragen aan een lagere energierekening van ook de minder kapitaalkrachtige bewoners die niet in aanmerking komen voor de duurzaamheidslening.

• Geef zelf het goede voorbeeld door uw eigen daken te gebruiken voor energieopwekking. In de Zonnegids van Natuur & Milieu staan tips voor gemeenten.

• Ontwikkel of faciliteer een educatieprogramma Zon op School.

• De ‘energieloketten’ kunnen overwegen een financiële bijdrage te vragen van lokale bedrijven die omzet halen uit bijvoorbeeld installatie van zonnepanelen.

• Eigenaren van agrarische bedrijven of gebouwen met een (oude) agrarische bestemming, kunnen nog tot 1 september 2015 een aanvraag indienen voor de subsidieregeling ‘Asbest eraf, Zonnepanelen erop!’ (via RVO).

• Help bij het zoeken naar creatieve oplossingen voor belemmeringen. Bijvoorbeeld door mee te denken over alternatieve financieringsvormen, zoals crowdfunding. Door collectieve inkoop voor grotere gebouwen van bedrijven en maatschappelijke organisaties. Of door (een deel van de) energie op te wekken met panelen op andermans dak.

• Gemeenten kunnen juridische regels aanpassen waardoor er veel meer ruimte beschikbaar komt voor zonne-energie in de stad. Zo maakt Amsterdam het makkelijker om in delen van de stad met een beschermd stadsgezicht zonnepanelen op daken te plaatsen. De gemeente heeft ook de regels omtrent opstalrecht versoepeld om het makkelijker te maken om panelen op het dak van iemand anders te plaatsen.

Bekijk hier het volledige rapport van Natuur&Milieu.