Successenkrant 2013

25 augustus 2014

Met veel genoegen presenteren wij onze Successenkrant 2013. Hierin kunt u lezen hoe wij als Natuur- en Milieufederatie Flevoland samen met onze lidorganisaties werken aan een mooi en duurzaam Flevoland.

De krant blikt terug en vooruit. Centraal in ons werk staan de inwoners van Flevoland die prettig willen wonen, werken en recreëren. Steeds meer Flevolanders willen zich hiervoor inzetten. We doen dit bijvoorbeeld door ondersteuning te bieden aan hun initiatieven om zelf lokaal energie op te wekken. In de bijgesloten successenkrant ziet u voorbeelden hiervan. Wie werk wil maken van een duurzaam en mooi Flevoland kan bij ons terecht.

Onze werkwijze kan op veel steun rekenen. Het afgelopen jaar groeiden we door naar 30 lidorganisaties. Onze nieuwste leden zijn: de Agrarische natuurvereniging Rondom het Greppelveld, Theatergroep Groen Gras en de energiecoöperatie De Groene Reus.

We blijven graag met plezier en passie werken aan een mooi en duurzaam Flevoland.
Uw bijdrage ervaren we daarbij als een steun in de rug. U kunt vriend van de NMFF worden voor slechts € 10,- per jaar (klik op de donatieknop op www.nmfflevoland.nl).

Wij hopen dat de Successenkrant u inspireert. Goede ideeën? Wij horen het graag.