Terugblik op Innovatietafel Duurzame Gebiedsontwikkeling

30 oktober 2017

Deze herfst zijn we gestart een reeks Innovatietafels.Tijdens de eerste tafel verkenden bijna 30 partijen de kansen voor  Duurzame Gebiedsontwikkeling in en om Lelystad.  Voor Nationaal Park Nieuw Land en Flevokust werden concrete ideeën benoemd. Bij de luchthaven van Lelystad werd daarnaast ook vooral geleerd wat de keuze voor een BREEAM- Certificaat ‘Duurzame Gebiedsontwikkeling’ in de praktijk nu oplevert. Er bleken veel kansen mogelijk en daaruit kwam een vervolgonderzoek. Dit moeten we vaker doen!