Themabijeenkomst grootschalige Zonne-energie

18 mei 2018

Op 2 mei bogen een tientalorganisaties zich over de kansen en belemmeringen bij grootschalige zon in Flevoland. We keken daarbij naar de kansen in de stad en het landelijke gebied. Een van de uitkomsten is het samen gaan maken van een ‘zonneladder’: een instrument om te komen tot goede locaties voor de grootschalige zonne-energie in Flevoland.

Naast windenergie is ook zonne-energie hard nodig om afscheid te kunnen nemen van fossiele energiebronnen. De NMFF ziet in eerste instantie heel veel kansen voor meer zonnepanelen op (grote) daken, zoals bijvoorbeeld op het nieuwe distributiecentrum van Inditex in Lelystad met een dakoppervlakte van 170.000 m2.
De zonneladder zal als eerste worden aangeboden aan de Provincie Flevoland als onderdeel van een zienswijze op de ontwerp Structuurvisie Zon. In deze structuurvisie presenteert de Provincie Flevoland haar nieuwe beleid voor grootschalige zonne-energie in het landelijk gebied. Tegelijkertijd wordt er aan de veel grotere opgave van zonne-energie op (grote) daken onvoldoende gewerkt. De ontwerp structuurvisie Zon van de Provincie ligt voor een ieder ter inzage tot en met 6 juni a.s.