Themabijeenkomst ruimtelijke gevolgen Weerwater

3 juni 2015

Natuur- en Milieufederatie Flevoland (NMFF) nodigt haar lidorganisaties uit voor de themabijeenkomst Ruimtelijke gevolgen voor Weerwater door komst Floriade.

Maandagavond 22 juni om 19:00 uur op ons kantoor: Botter 11-47, Lelystad

Het thema van deze avond is: Ruimtelijke gevolgen voor het Weerwater door de komst van de  Floriade en de (natuur)eilanden in het Weerwater.

Deze thema-avond heeft al doel onze lidorganisaties op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen rondom de Floriade en de (natuur)eilanden in het Weerwater. Kansen en bedreigingen in beeld te brengen en onze visies met elkaar te delen.

Aanmelden?
Wij horen graag of een of meerdere personen van jullie organisatie aanwezig zijn op deze themabijeenkomst. U kunt dit doorgeven via i.deurman@nmfflevoland.nl, of 0320 253505.

Hopelijk tot ziens op 22 juni.