Tips: zo verduurzaam je de gemeenteraadsverkiezingen

Tips: zo verduurzaam je de gemeenteraadsverkiezingen

Tips: zo verduurzaam je de gemeenteraadsverkiezingen

 

 

 

De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan, op woensdag 16 maart 2022 gaan we weer naar de stembus. Wil je een groene en duurzame gemeente? Dan is nu is het moment om in actie te komen! 

Het is nu een goede gelegenheid om te pleiten voor wat jij belangrijk vindt. Maar hoe doe je dat eigenlijk? Stichting Lobby Lokaal vindt dat iedereen invloed moet kunnen uitoefenen op zijn omgeving en de eigen belangen kan behartigen op lokaal niveau. Hieronder een overzicht met de belangrijkste tips aan de hand van een grove planning van de gemeenteraadsverkiezingen. 

Tijdens de verkiezingen 

Tip 1: Tijdens de campagnes ~ vanaf januari
De campagnes van de gemeenteraadsverkiezingen gaan er vaak wat minder hevig aan toe dan tijdens de nationale verkiezingen. Toch zijn er genoeg mogelijkheden om jouw onderwerp onder de aandacht te brengen. Organiseer bijvoorbeeld een werkbezoek voor kandidaat-raadsleden. Dit kan ontzettend effectief zijn. 

Tip 2: Coalitieonderhandelingen ~ na 16 maart
Nadat de stemmen zijn geteld, is het tijd voor de coalitieonderhandelingen. Om jezelf op de kaart te zetten kan je altijd nieuwe raadsleden feliciteren door een brief of mail te sturen. Hiermee bouw je een band op. 

De onderhandelingen kan je beïnvloeden door een brief te schrijven aan één of meerdere partijen. Zorg dat je hier een concreet idee hebt dat geldt voor de hele gemeente. Het liefste ondertekend door zo veel mogelijk mensen of organisaties. In deze tijd krijgen partijen veel brieven, houd hier dus rekening mee. 

Je kan ook relevante raadsleden uitnodigen voor een werkbezoek of informatiebijeenkomst. Veel raadsleden krijgen namelijk portefeuilles waar ze nog niet zo veel vanaf weten. 

Buiten de verkiezingen om
Beleidsbeïnvloeding is een langdurig proces. Er hoeven geen verkiezingen plaats te vinden om een onderwerp op de politieke agenda te zetten. Bepaal eerst wat je doel in de gemeente is. Zorg dat dit ook echt iets is waar de gemeente over gaat en wat de gemeente dus kan veranderen. 

Ga je aan de slag met beleidsbeïnvloeding, dan heeft Stichting Lobby Lokaal vier pijlers voor een effectieve aanpak waar je op kunt letten: 

Pijler 1: Inhoud
Welke relevante informatie heb je over jouw onderwerp? Dat kan een eigen ervaring zijn, maar ook een bestaand onderzoek. Goede informatie maakt het voor de gemeente interessant om met jou af te spreken en naar je te luisteren. Bedenk dus: waarom is het interessant voor raadsleden, ambtenaren en/of wethouders om met mij in gesprek te gaan? Wat voor informatie krijgen zij dan die ze niet van iemand anders kunnen krijgen? 

Pijler 2: Medestanders
Zijn er bewoners of organisaties die jouw mening delen? Zijn er misschien organisaties uit andere sectoren die zich kunnen aansluiten bij jouw inzet? Een groter draagvlak betekent een grotere kans dat de gemeente jouw onderwerp belangrijk vindt en er iets mee zal doen. 

Pijler 3: Beslisser
Op wie bij de gemeente richt je jouw strategie? Wie binnen de gemeente kan een beslissing nemen over jouw onderwerp? Is dat een ambtenaar, de wethouder of de gemeenteraad. En in dat laatste geval: welk raadslid of welke raadsleden zijn dan interessant om te benaderen? 

Pijler 4: Proces
De timing van de beleidsbeïnvloeding is belangrijk. Wanneer kan je het beste aankloppen bij de gemeente met jouw onderwerp? Om die vraag te beantwoorden moet je weten hoe het proces eruit ziet om tot beleid te komen. Bijvoorbeeld wie neemt het initiatief voor het beleid, is dat de wethouder, een ambtenaar of een raadslid. En wanneer wordt jouw onderwerp besproken? 

We kijken even naar de gemeenteraad. Op de website van jouw gemeenteraad kan je lezen wanneer welke stukken worden besproken. Het beste moment om een onderwerp aan te kaarten bij raadsleden is nog voordat er gedebatteerd wordt in de gemeenteraad over dat onderwerp. Mocht je hier niet uitkomen, dan kan je de griffier contacteren. De griffier heeft namelijk dit overzicht omdat deze ondersteuning geeft aan de raad. 

Door: (Brabantse Milieufederatie)